vtvcab-va-ecpay-hop-tac-chien-luoc

vtvcab-va-ecpay-hop-tac-chien-luoc

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất dựa trên những thế mạnh của nhau để hợp tác cùng phát triển, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

vtvcab-va-ecpay-hop-tac-chien-luoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *