Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Cung cấp Node quang” thuộc kế hoạch “Mua sắm Node quang phục vụ nâng cấp và bảo hành bảo trì mạng cáp tại Hà Nội đợt 1 năm 2017”;

note-quang

Xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại:
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 844 Đường La Thành – Ba Đình – Hà Nội- Việt Nam.
VPGD: Tầng 8 toà nhà VIT Tower số 519 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội -Việt Nam.
Điện thoại: 04 37717675; Fax : 04 38317364.
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí (không hoàn lại) là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại địa chỉ trên.
Trước khi nộp HSDT nhà thầu phải đóng đảm bảo dự thầu với số tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).
– Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.