vtvcab1Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo phát sóng kênh TH Vĩnh Long 1 HD & Vĩnh Long 2 HD trên hệ thống số của VTVcab từ ngày 22/04/2017. Cụ thể như sau:

– TH Vĩnh Long 1 HD, tần số 802 MHz, STT 105
– TH Vĩnh Long 2 HD, tần số 786 MHz, STT 106
Truyền hình Cáp Việt Nam trên trọng thông báo để Quý khách hàng tiện theo dõi.