00:00
Bản tin tiếng Việt 0h
00:20
Sức sống thể thao
00:25
Thời tiết du lịch
00:30
Giai điệu cuộc sống
01:15
Người Việt bốn phương
01:30
Phim truyện
Ngự lâm không kiếm – Tập 6
02:15
Nhịp sống công nghệ
Số 14
02:30
Giai điệu cuộc sống
Ngăn cách
02:55
Trong sáng cùng tiếng Việt
Số 75
03:00
Bản tin tiếng Pháp
03:30
Chân dung cuộc sống
04:00
Giai điệu cuộc sống
Tuổi 20
04:15
Ký sự
Ký sự Tây Nguyên – Tập 4
04:30
Danh nhân đất Việt
05:00
Phim truyện
Điều bí mật – Tập 26
05:45
Thời tiết du lịch
06:00
Người Việt bốn phương
06:15
Giai điệu cuộc sống
07:00
Cà phê sáng
08:00
Bản tin tiếng Anh
08:30
Expat Living
09:00
Ký sự
Sài Gòn muôn mặt – Tập 43,44
09:30
Thế giới tuổi thơ
Chào bé yêu – Tập 19
10:00
Phim tài liệu
Những vùng đất giàu tiềm năng – Tập 1
10:25
Trong sáng cùng tiếng Việt
Số 75
10:30
Phim truyện
Ngự lâm không kiếm – Tập 6
11:15
Nhịp sống công nghệ
Số 14
11:30
Giai điệu cuộc sống
Ngăn cách
12:00
Bản tin tiếng Việt 12h
12:30
Hội nhập
Rộng cửa xuất khẩu lao động
13:00
Ký sự
Ký sự Tây Nguyên – Tập 4
13:15
Phim truyện
Điều bí mật – Tập 26
14:00
Giai điệu cuộc sống
Tiếng đàn quê hương
14:15
Chìa khóa thành công
15:00
Bản tin tiếng Anh
15:30
Sắc màu các dân tộc
Rực rỡ hoa ban
16:00
Phim truyện
Ngự lâm không kiếm – Tập 6
16:45
Giai điệu cuộc sống
Tuổi 20
17:00
Giai điệu cuộc sống
17:45
Nhịp sống công nghệ
Số 14
18:00
Bản tin tiếng Anh
18:15
Không gian văn hóa nghệ thuật
19:00
Bản tin tiếng Trung
19:30
Hội nhập
Rộng cửa xuất khẩu lao động
20:00
Danh nhân đất Việt
20:30
Chân dung cuộc sống
21:00
Bản tin tiếng Việt 21h
21:20
Sức sống thể thao
21:25
Thời tiết du lịch
21:30
Fine Cuisine
Dấu ấn người Hoa trong ẩm thực Hội An
22:00
Daily Biz
22:15
Phim truyện
Điều bí mật – Tập 26
23:00
Bản tin tiếng Nga
23:30
Thế giới tuổi thơ
Chào bé yêu – Tập 19

VTVcab chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 58 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline: 0935.11.10.14
Mail: VTVcabdanang.vn@gmail.com
Web: https://vtvcabdanang.vn