Lịch phát sóng Star Movies – Vtvcab Đà Nẵng

01:05 28 DAYS : 28 NGÀY
02:50 UP IN THE AIR : BAY LÊN TRỜI CAO
04:40 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
07:05 GIRL MISSING : CÔ GÁI THẤT LẠC
08:30 AMBER ALERT : CẢNH BÁO AMBER
10:00 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO
11:40 FINDING DORY : ĐI TÌM DORY
13:20 FLIGHTPLAN : CHUYẾN BAY KINH HOÀNG
15:00 FANTASTIC FOUR (2015) : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG (2015)
16:40 SECRET WINDOW : CỬA SỔ BÍ MẬT
18:15 BEFORE I WAKE : TRƯỚC KHI TỈNH GIẤC
20:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ: CHIẾC RƯƠNG TỬ THẦN
22:30 THE HAPPENING : THẢM HỌA TOÀN CẦU