Lịch phát sóng HBOVtvcab chi nhánh Đà Nẵng

00:50 THE VISIT : CHUYẾN VIẾNG THĂM
02:20 SYRIANA
04:25 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
06:00 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
07:35 NICK OF TIME : GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG
09:00 THE LEFTOVERS S305: IT’S A MATT, MATT, MATT, MATT WORLD : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 305
10:00 SILICON VALLEY S404: TEAMBUILDING EXERCISE : THUNG LŨNG SILICON 404
10:30 VEEP S605 : PHÓ TỔNG THỐNG 605
11:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
12:50 SING STREET : BAN NHẠC SING STREET
14:35 IMAGINE THAT : TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM
16:20 SCOOBY-DOO! AND KISS: ROCK AND ROLL MYSTERY : SCOOBY DÔ VÀ BAN NHẠC KISS: BÍ ẨN ROCK AND ROLL
17:40 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
19:15 FAST & FURIOUS : CUỘC VUI NÁO NHIỆT
21:00 THE LEFTOVERS S305: IT’S A MATT, MATT, MATT, MATT WORLD : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 305
22:00 SILICON VALLEY S404: TEAMBUILDING EXERCISE : THUNG LŨNG SILICON 404
22:30 VEEP S605 : PHÓ TỔNG THỐNG 605
23:00 RIDE ALONG 2 : ĐỒNG HÀNH 2