Lịch phát sóng HBOVtvcab Đà Nẵng

01:25 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
03:00 THE PERFECT SCORE : ĐIỂM SỐ HOÀN HẢO
04:35 POPSTAR: NEVER STOP NEVER STOPPING : NGÔI SAO NHẠC POP: KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI
06:00 RUGRATS IN PARIS: THE MOVIE : GIA ĐÌNH RUGRAT ĐẾN PARIS
07:15 BEETHOVEN : CHÚ CHÓ BEETHOVEN
08:40 BEETHOVEN’S 2ND : CHÚ CHÓ BEETHOVEN 2
10:10 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
11:40 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
13:15 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
15:15 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
17:20 DEFINITELY, MAYBE : CHẮC CHẮN RỒI, CÓ LẼ THẾ
19:10 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
21:00 SING STREET : BAN NHẠC SING STREET
22:45 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA