Lịch phát sóng CinemaxVtvcab Đà Nẵng

01:00 CHILD 44
03:25 LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
05:00 TOO BIG TO FAIL : KHÔNG THỂ SỤP ĐỔ
06:45 PRECIOUS CARGO : MÓN HÀNG QUÝ GIÁ
08:25 ABOUT A BOY : CHUYỆN MỘT CẬU BÉ
10:15 SHUT IN : GIAM HÃM
11:55 RAMBO III
13:45 THE AGE OF ADALINE : CUỘC ĐỜI CỦA ADALINE
15:45 POINT BREAK : RANH GIỚI
17:50 PEARL HARBOR : TRÂN CHÂU CẢNG
21:00 INTO THE WOODS : VÀO RỪNG
23:15 MILLION DOLLAR ARM : CÁNH TAY TRIỆU ĐÔ