Lịch phát sóng AXN – Vtvcab Đà Nẵng

00:40 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
01:35 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
02:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
03:15 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
04:10 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
05:05 CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
06:00 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
06:50 CHILDHOOD’S END (SEASON 1) : KẾT THÚC ẤU THƠ
08:15 WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7)
09:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:55 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
10:45 THE APARTMENT: RISING STARS EDITION : CĂN HỘ: PHIẾN BẢN NHỮNG NGÔI SAO MỚI NỔI
11:40 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
12:30 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
13:20 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
14:10 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
15:00 THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
15:50 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
16:45 THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
17:40 ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
19:15 TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
20:10 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
21:05 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
22:00 RESIDENT EVIL: RETRIBUTION : CÁI ÁC THƯỜNG TRỰC: BÁO THÙ
23:40 QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)