Lịch Chiếu VTVcab

Cập nhập lịch chiếu các kênh truyền hình của VTVcab Đà Nẵng

Xem Thêm

Lịch Chiếu AXN

Cập nhập lịch phát sóng kênh AXN

Xem Thêm

Lịch Chiếu HBO

Cập nhập lịch phát sóng kênh HBO

Xem Thêm

Lịch Chiếu Cinemax

Cập nhập lịch phát sóng kênh Cinemax

Xem Thêm

nhiệm vụ của chúng tôi

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.